šta spada u servis uređaja?

Klima Elektro Servis  »  »  šta spada u servis uređaja?
0 Comments

  1. Provera ispravnosti klima uredjaja
  2. Čišćenje i dezinfekcija unutrašnje jedinice
  3. Čišćenje spoljne jedinice
  4. Provera freona
  5. Dopuna Freona